Werkprogramma 2023-2024

De Wetenschappelijke Klimaatraad heeft het Werkprogramma 2023-2024 opgesteld. De adviesaanvraag voor het Klimaatplan dat gaat over de periode 2025-2035 heeft de eerste prioriteit gekregen. 

Introductie Klimaatraad

In dit eerste werkprogramma van de Wetenschappelijke Klimaatraad presenteert de raad allereerst zichzelf. Na de uitgangspunten voor de adviestrajecten en de samenstelling van de raad gaat het Werkprogramma in op de werkwijze voor adviestrajecten.

Daarnaast blikt dit werkprogramma kort vooruit op: