Beeld: ©NIOO-KNAW/Refhan

Werkprogramma 2023-2024

De Wetenschappelijke Klimaatraad heeft het Werkprogramma 2023-2024 opgesteld. 

In dit eerste werkprogramma van de Wetenschappelijke Klimaatraad presenteert de raad allereerst zichzelf:

  • de uitgangspunten voor de adviestrajecten;
  • de samenstelling;
  • de werkwijze.

Daarnaast blikt dit werkprogramma kort vooruit op:

  •  het advies voor het Klimaatplan 2025-2035 (inmiddels eind 2023 gepubliceerd);
  • het door de raad geïnitieerde advies Governance van CO2-verwijdering, dat gepland is voor het voorjaar van 2024;
  • het verzoek van de Gezondheidsraad om een gezamenlijk advies uit te brengen over Klimaat en gezondheid.