Home

De Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) heeft als taak de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd te adviseren over klimaatbeleid. De adviezen van de WKR hebben een wetenschappelijke basis en zijn vooral gericht op de lange termijn, maar de advisering kan waar nodig ook ingaan op de korte en middellange termijn. De WKR werkt onafhankelijk en interdisciplinair.

Nieuws

Meer nieuws