Advies CO2-verwijdering

Op 10 juli heeft de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) haar tweede advies 'De lucht klaren?' gepubliceerd. In het advies geeft de WKR antwoord op de vraag: Met welke uitgangspunten en met welk beleid kan de Nederlandse overheid sturen op CO2-verwijdering? Het is noodzakelijk dat de overheid beleid op CO2-verwijdering in gang zet. Er moeten nu verantwoorde keuzes worden gemaakt, zodat de miljardenrekening voor CO2-verwijdering niet wordt doorgeschoven naar de toekomst.

Advies 'De lucht klaren?'

Er is onmiddellijk en actief overheidsingrijpen nodig om CO2-verwijdering uit de atmosfeer voor elkaar te krijgen. Maximale inzet op het verminderen van de broeikasgasuitstoot moet voorop blijven staan.

De WKR stelt in het advies ‘De lucht klaren? Advies over uitgangspunten en beleid voor sturing op CO2-verwijdering uit de atmosfeer’ dat de overheid beleid moet richten op permanente CO2-verwijdering, het realiseren hiervan moet stimuleren met een nationaal inkoopprogramma, en ook in Europa beleid moet aanjagen. Zo is Nederland straks klaar voor de toekomst.  

Wat is CO2-verwijdering?

Het uit de atmosfeer halen en langdurig vastleggen van CO2. Dat kan tijdelijk, door CO2 op te slaan in bossen, bodem of producten. Liever wil je CO2 permanent opslaan, bijvoorbeeld diep onder de grond en in gesteenten.

Bekijk ook het WKR-minicollege over CO2-verwijdering

Waarom is CO2-verwijdering (nu) nodig?

Snelle en vergaande vermindering van broeikasgasuitstoot is essentieel om de ernstigste klimaatgevolgen te voorkomen. Daarnaast is CO2-verwijdering noodzakelijk. Het verwijderen van CO2 uit de atmosfeer heeft twee rollen: het terugdringen van de temperatuuroverschrijding en het compenseren van de overgebleven uitstoot.

De WKR adviseert om fossiele broeikasgasuitstoot en de uitstoot van broeikasgassen met een lange verblijftijd in de atmosfeer alleen te compenseren met permanente CO2-verwijdering. Daarnaast is het essentieel dat CO2-verwijdering zo lang mogelijk uit het Europese emissiehandelssysteem te houden, om zo de prikkel voor emissiereductie zo lang mogelijk te behouden.

De rol van de overheid

De WKR adviseert de Nederlandse overheid om, in samenhang met Europees beleid, CO2-verwijderingsbeleid te voeren. De Nederlandse overheid moet hiervoor een geleid inkoopprogramma voor permanente CO2-verwijdering starten, om voor 2035 ervaring op te doen met diverse methoden van CO2-verwijdering in Nederland.

Nederland moet het initiatief te nemen om met andere lidstaten Europese beleidsinstrumenten voor het creëren van een vraag naar CO2-verwijdering te onderzoeken, en hun invoering te stimuleren.

Verder is het belangrijk dat de Nederlandse overheid ervoor zorgt dat uitstoters vanaf nu bijdragen aan de toekomstige kosten voor het verminderen van een temperatuuroverschrijding.

In de media

Enkele berichten in de media naar aanleiding van het advies :