Adviezen van de klimaatraad

Hier komen de adviezen van de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR), onderliggende publicaties en nieuwsberichten over de betreffende onderwerpen. De raad bekijkt het klimaatvraagstuk in de brede context van andere maatschappelijke opgaven, zoals biodiversiteit, circulariteit, brede welvaart en rechtvaardigheid. Adviezen van de raad gaan daarom altijd over klimaat in samenhang met andere wetenschapsterreinen, onder meer economie, recht, gedrag, ethiek en gezondheid.

Het eerste advies van de Wetenschappelijke Klimaatraad gaat over dilemma’s en richtinggevende keuzes waar Nederland de komende jaren voor staat in de transitie naar klimaatneutraliteit. Dit advies dient als input voor het Klimaatplan dat de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de komende jaren beschrijft. Het kabinet presenteert het Klimaatplan in het najaar van 2024.

In de adviesaanvraag heeft het kabinet gevraagd het advies voor 1 februari 2024 op te leveren, zodat de uitkomsten kunnen worden betrokken bij de voorbereiding van het Klimaatplan 2025-2035. Gelet op de Tweede Kamer-verkiezingen van 22 november 2023 stuurt de raad aan op publicatie van het advies eind van dit jaar.