Adviezen van de klimaatraad

Hier komen de adviezen van de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR), onderliggende publicaties en nieuwsberichten over de betreffende onderwerpen. De Raad bekijkt het klimaatvraagstuk in de brede context van andere maatschappelijke opgaven, zoals biodiversiteit, circulariteit, brede welvaart en rechtvaardigheid. Adviezen van de Raad gaan daarom altijd over klimaat in samenhang met andere wetenschapsterreinen, onder meer economie, recht, gedrag, ethiek en gezondheid.

Het eerste advies van de Wetenschappelijke Klimaatraad luidt 'Met iedereen de transities in' en gaat over richtinggevende keuzes waar Nederland voor staat in de transitie naar klimaatneutraliteit. Dit advies dient als input voor het Klimaatplan 2025-2035 dat in het najaar van 2024 verschijnt.