WKR publiceert Werkprogramma 2023-2024

De Wetenschappelijke Klimaatraad heeft het Werkprogramma 2023-2024 opgesteld. De adviesaanvraag voor het Klimaatplan heeft de eerste prioriteit gekregen. De Minister voor Klimaat en Energie heeft het Werkprogramma met de Prinsjesdagstukken gestuurd naar de Tweede Kamer.

Werkprogramma

In dit Werkprogramma presenteert de raad zichzelf aan de hand van de uitgangspunten voor de adviestrajecten, de samenstelling van de raad en de werkwijze.  

Daarnaast blikt dit werkprogramma vooruit op: 

  • het advies Klimaatplan, dat eind 2023 gepubliceerd wordt; 
  • het advies Governance van CO2-verwijdering, dat gepland is voor het voorjaar van 2024;  
  • het verzoek van de Gezondheidsraad om een gezamenlijk advies uit te brengen over Klimaat en gezondheid.  

Aan het einde van 2023 zal de raad met een update komen van dit werkprogramma met voorziene projecten in 2024. Vanwege de veranderende politieke situatie en de tijdsgevoelige aard van klimaatbeleid, houdt de raad ruimte om in te gaan op actuele vragen en ontwikkelingen. 

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt de WKR via het contactformulier bereiken.