Advies Klimaatverandering en gezondheid

De Gezondheidsraad is voornemens om een advies uit te brengen over klimaat en gezondheid en heeft de raad gevraagd om hier gezamenlijk in op te trekken.

De Gezondheidsraad heeft het volgende in haar plannen opgenomen: "Klimaatverandering zal in toenemende mate gevolgen hebben voor de volksgezondheid, ook in Nederland. Bij gezondheidseffecten valt te denken aan meer hittestress, meer gezondheidsproblemen door een toename van schimmels en bacteriën, meer infectieziekten die voorheen niet of nauwelijks in Nederland voorkwamen, meer allergieën als hooikoorts door een langer bloeiseizoen en de komst van nieuwe plantensoorten en meer huidkanker door een toename in de blootstelling aan UV-straling. In 2024 zal de Gezondheidsraad samen met de Wetenschappelijke Klimaatraad starten met het in kaart brengen van de stand van wetenschap over deze en andere ongunstige gezondheidseffecten van klimaatverandering."

De raad heeft positief gereageerd op het verzoek van de Gezondheidsraad om samenwerking op dit gebied te initiëren in de loop van 2024.