1 jaar Wetenschappelijke Klimaatraad

De Wetenschappelijke Klimaatraad bestaat 1 jaar. Op 15 april 2023 zijn de leden van de Raad benoemd door de ministerraad. We kijken terug op een bewogen klimaatjaar, waarin het maatschappelijk debat werd gedomineerd door een breed scala aan onderwerpen en waarin de WKR het eerste advies publiceerde.

Urgentie en enthousiasme

“Een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad (zoals in het Verenigd Koninkrijk) beoordeelt het (klimaat- – red.) beleid en adviseert erover”, konden we lezen in het Coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV. Een jaar na de start van het kabinet zag de Wetenschappelijke Klimaatraad het levenslicht. Met groot gevoel voor urgentie, en even groot enthousiasme en ambitie ging de raad aan de slag met de eerste adviesaanvraag vanuit het kabinet, bijgestaan door een staf van inmiddels 20 mensen.

Samenhang

Regering en parlement adviseren doe je niet in splendid isolation. Op 7 juli 2023 viel het kabinet. Het maatschappelijk gesprek gaat over armoede, asielzoekers, het tekort aan huizen, over Groningen en de toeslagenaffaire, over vertrouwen in de politiek en over degelijk bestuur. In de campagne speelt klimaat geen grote rol, terwijl mensen zich weldegelijk grote zorgen maken. Onderzoek van het CBS laat zien dat 76% van de mensen bezorgd is over de gevolgen van klimaatverandering. De politieke gebeurtenissen hebben hun weerslag op het werk van de WKR: we stuurden in augustus een brief naar de Eerste en Tweede Kamer waarin we wijzen op het belang van het stevig voortzetten van het klimaatbeleid.

Warm, nat en droog jaar

2023 was een jaar waarin veel weerrecords werden verbroken. Het was het warmste jaar sinds het begin van de metingen: in Nederland was het ongeveer 2,9°C warmer dan begin vorige eeuw. Het was ook het meest natte jaar ooit gemeten in Nederland, meldt het KNMI. Tegelijkertijd viel er weinig regen in de maanden mei en juni. Samen met de grote verdamping in deze zeer zonnige periode leidde dit tot een groot neerslagtekort halverwege de zomer.

Het belang van klimaatbeleid

De Klimaatraad wil met wetenschappelijke blik en maatschappelijke relevantie het belang van klimaatbeleid breed laten horen. Aan het einde van het jaar publiceerden we het eerste advies 'Met iedereen de transities in', waarin de contouren voor klimaatbeleid dat moet leiden tot een klimaatneutraal en klimaatbestendig Nederland worden geschetst. Met dit advies benadrukt de WKR hoe klimaatbeleid samenhangt met de andere grote opgaven van nu en een cruciale rol speelt voor een leefbare aarde.

Een schone leefomgeving met veel biodiversiteit, en een gezond, rechtvaardig en veilig Nederland waar het fijn samenleven, wonen en werken is, is ons richtpunt. Klimaatbeleid is hierbij wat de WKR betreft een van de verbindende factoren en de sleutel om dat te bereiken. Want zonder onder andere klimaatbeleid, gaan we een onzekere toekomst tegemoet, waarin bestaanszekerheid niet vanzelfsprekend is.