Benoeming Marjolijn Haasnoot tot hoogleraar Klimaatadaptatie

Raadslid Marjolijn Haasnoot is per 1 november 2023 benoemd tot hoogleraar Klimaatadaptatie in Delta’s en Kustgebieden aan de Universiteit Utrecht. Haasnoot werkt momenteel als universitair hoofddocent in klimaatadaptatie bij het departement Fysische Geografie, en werkt als wetenschapper bij Deltares.
 

Vergroot afbeelding
Beeld: A. Oomen

"Veel investeringen hebben een lange levensduur. We moeten nu rekening houden met klimaatverandering en adaptatie en voorkomen dat we nu van alles doen vanuit mitigatie, maar wat voor adaptatie niet handig is", zei Marjolijn bij haar benoeming in de Wetenschappelijke Klimaatraad.

Dr. Marjolijn Haasnoot brengt een schat aan ervaring en kennis met zich mee. Als milieuwetenschapper is ze gespecialiseerd in waterbeheer, klimaatadaptatie, deltamodellen en besluitvorming onder grote onzekerheid.

Marjolijn Haasnoot werkt ook bij Deltares en schreef mee aan het recente IPCC-rapport over onder andere adaptatie. De rode draad in haar werk is onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering, zeespiegelstijging, sociaaleconomische ontwikkelingen en alternatieve maatregelen om robuuste en adaptieve plannen te ontwikkelen, waaraan ze heeft gewerkt in verschillende landen wereldwijd.

Ruud van den Brink, secretaris-directeur van de WKR: "Marjolijn’s benoeming tot hoogleraar onderstreept het belang van adapatie in de strategie om klimaatverandering het hoofd te bieden. Marjolijn is een van de weinige hoogleraren wereldwijd die zich richten op klimaatadaptatie. Bovendien weet ze als geen ander de verbinding te leggen tussen maatregelen om ons aan te passen aan klimaatverandering en maatregelen om klimaatverandering te voorkomen. Het is natuurlijk ook een erkenning van haar enorme expertise op dit vlak.”

"Klimaatadaptatie vindt al plaats, maar we weten nog te weinig over hoe we dit kunnen opschalen," vertelt Haasnoot. "Maatregelen die in het verleden zijn genomen, zoals dijken verstevigen en vasthouden van water, zijn effectief geweest. Maar nu de gevolgen van klimaatverandering steeds groter worden hebben we meer en grotere adaptatiemaatregelen nodig, terwijl er ook onzekerheid is over de toekomst. Hoe gaan we daarmee om? Daarnaast weten we ook nog te weinig over de effectiviteit van deze maatregelen op de lange termijn. Hoe zorg je nou dat er in Nederland, maar ook wereldwijd, de juiste maatregelen getroffen worden die ook ruimte bieden voor intensievere aanpassingen als het klimaat verder en mogelijk ook steeds sneller verandert. Daarnaast moeten we rekening houden met alle andere opgaven en crises waar we mee te maken hebben, zoals klimaatmitigatie en biodiversiteitsverlies."

Meer informatie

Lees ook het artikel van de Universiteit Utrecht over de benoeming van Marjolijn Haasnoot.