Prof.dr. M. (Marjolijn) Haasnoot

Prof.dr. M. (Marjolijn) Haasnoot
Beeld: A. Oomen

Prof.dr. M. (Marjolijn) Haasnoot

Functie
Raadslid. Hoogleraar Klimaatadaptatie, Universiteit Utrecht en Senior-onderzoeker bij Deltares

Marjolijn Haasnoot (1975) is per 15 april benoemd tot lid van de Wetenschappelijke Klimaatraad. Zij is per 1 november 2023 benoemd tot hoogleraar klimaatadaptatie in Delta’s en Kustgebieden bij het departement Fysische Geografie van de Universiteit Utrecht. Daarnaast werkt ze als senior onderzoeker bij Deltares.

Voor de Wetenschappelijke Klimaatraad is het belangrijk ver te kijken. Veel investeringen hebben een lange levensduur. We moeten nu rekening houden met klimaatverandering en adaptatie en voorkomen dat we nu van alles doen vanuit mitigatie, maar wat voor adaptatie niet handig is.

Ze studeerde milieuwetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is gespecialiseerd in waterbeheer, geïntegreerde evaluatiemodellen en besluitvorming bij grote onzekerheid. Zij is de grondlegger van de ‘Dynamic Adaptive Policy Pathways’-aanpak, een methode die besluitvorming bij onzekere veranderingen ondersteunt. Deze aanpak vormt de basis voor klimaatadaptatieplanning in het Nederlandse Deltaprogramma. Haar huidige onderzoek richt zich op adaptief deltabeheer en aanpassing aan klimaatverandering. Ze heeft hiertoe onderzoek verricht in onder meer de Verenigde Staten, Nederland, Bangladesh, Vietnam en Nieuw-Zeeland. Voor de Nederlandse overheid (Deltacommissaris en Ministerie van IenW) leidde zij onderzoeksprojecten naar de gevolgen van zeespiegelstijging.

Ze is hoofdauteur voor het zesde Assessment IPCC-rapport (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Nevenfuncties

  • Lid van de signaalgroep van het Deltaprogramma
  • lid van het expertpanel USACE (United States Army Corps of Engineers)
  • lid en een van de oprichters van de Society for Decision Making under Deep Uncertainty
  • lid van de adviesraad van the Megalopolitan Coastal Transformation Hub (MACH)
  • Lid Taskforce KlimaatInitiatief Nederland NWO/KNAW