Adviesrapport 'De lucht klaren?'

Op 10 juli heeft de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) haar tweede advies 'De lucht klaren?' gepubliceerd. In het advies geeft de WKR antwoord op de vraag: Met welke uitgangspunten en met welk beleid kan de Nederlandse overheid sturen op CO2-verwijdering? Het is noodzakelijk dat de overheid beleid op CO2-verwijdering in gang zet. Er moeten nu verantwoorde keuzes worden gemaakt, zodat de miljardenrekening voor CO2-verwijdering niet wordt doorgeschoven naar de toekomst.

Advies 'De lucht klaren?'

Er is onmiddellijk en actief overheidsingrijpen nodig om CO2-verwijdering uit de atmosfeer voor elkaar te krijgen. Maximale inzet op het verminderen van de broeikasgasuitstoot moet voorop blijven staan.

De WKR stelt in het advies ‘De lucht klaren? Advies over uitgangspunten en beleid voor sturing op CO2-verwijdering uit de atmosfeer’ dat de overheid beleid moet richten op permanente CO2-verwijdering, het realiseren hiervan moet stimuleren met een nationaal inkoopprogramma, en ook in Europa beleid moet aanjagen. Zo is Nederland straks klaar voor de toekomst.  

Bekijk ook het WKR-minicollege over CO2-verwijdering