Koninklijk Besluit tot instelling van de Wetenschappelijke Klimaatraad

Dit document is een bijlage bij

Kamerbrief over aanbieding Klimaatnota en Klimaat- en Energieverkenning

Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de Klimaatnota en de Klimaat- en energieverkenning 2022. In de Klimaatnota legt het kabinet verantwoording af over het gevoerde Klimaatbeleid, zoals vastgelegd in de Klimaatwet. Met deze brief stuurt hij ook het Koninklijk Besluit voor de oprichting van de Klimaatraad. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.