Brief aan informateurs: De noodzaak van rechtvaardig en effectief klimaatbeleid voor Nederland

In een brief aan de informateurs benadrukt de Klimaatraad het belang om klimaat mee te nemen in het hoofdlijnenakkoord. Maatschappelijke vraagstukken waar een nieuw programkabinet zich voor gesteld ziet, van woningbouw en zorg tot migratie en stikstof, hebben allemaal te maken met de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering. Gericht klimaatbeleid kan bijdragen aan deze opgaven met uiteindelijk een schoner, rechtvaardiger en gezonder Nederland.