Gezamenlijke Europese adviesraden: “Een ambitieus klimaatdoel in 2040 is een noodzakelijke stap naar een klimaatneutrale EU in 2050”

In de aanloop naar de wereldwijde Klimaattop dringen negen adviesraden en hun overkoepelende netwerk, het European Environmental and Sustainable Development Advisory Councils Network (EEAC), aan op een EU-doelstelling voor de reductie van broeikasgassen in 2040. Een ambitieus EU-klimaatdoel voor 2040 is een noodzakelijke stap naar een klimaatneutraal continent in 2050, zeggen de raden.

Vergroot afbeelding logo's Europese Klimaatraden
Beeld: ©EEAC / EEAC
Logo's Europese adviesklimaatraden

Mondiaal belang

Met de COP28 in het vooruitzicht is de behoefte aan ambitieuze doelstellingen van de EU een zaak van mondiaal belang. Voorzitter van de EEAC Arnau Queralt Bassa zegt hierover: ‘We herhalen wat de heer Hoekstra eerder hierover zei: "De EU moet het goede voorbeeld blijven geven en ambitieuze doelen stellen die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van Akkoord van Parijs en met de best beschikbare wetenschappelijke gegevens.” De beste manier om dit te doen is het vaststellen van een ambitieus doel voor 2035 en met een ambitieuze nationaal bepaalde bijdrage (NDC) in lijn met een reductiedoel van 90-95% voor 2040.’

Jan Willem Erisman, voorzitter WKR: “De grootte van de klimaatopgave vraagt een tijdige voorbereiding en uitvoer van keuzes die gemaakt moeten worden om het oude af te bouwen en het nieuwe op te bouwen. Een ambitieus klimaatdoel voor 2040 zorgt dat we nú sneller gaan, zodat we straks tijd en ruimte hebben voor de laatste moeilijke procenten, om de balans op te maken en om bij te sturen als dat nodig is. Een andere belangrijke overweging voor de WKR is de rechtvaardigheid ervan, gezien de historische uitstoot en de beschikbare middelen van de EU.”

Belofte

De adviesraden dringen er bij Wopke Hoekstra (eurocommissaris voor klimaat), Maroš Šefčovič (vice-voorzitter van de Europese Commissie) en Kurt Vandenberghe (DG Europees Klimaatbeleid) op aan om hun belofte na te komen om rekening te houden met het advies van de Europese Adviesraad voor klimaatverandering (ESABCC) hierover. De ESABCC heeft in juni een uitgebreide studie gepubliceerd waarin een reductiedoelstelling van 90-95% voor 2040 wordt aanbevolen.

Vóór zijn aanstelling als Eurocommissaris voor klimaat beloofde Hoekstra te ijveren voor een doelstelling van ten minste -90% netto broeikasgasemissies in 2040. Eind oktober herhaalde hij zijn voornemen om deze kwestie voor te leggen aan het college van commissarissen. Met hun brief willen de raden de Eurocommissaris Hoekstra niet alleen steunen vanuit de Europese adviesraad, maar ook vanuit de nationale adviesraden. 

De EEAC is een netwerk dat de samenwerking bevordert tussen deze verschillende Europese raden op het gebied van klimaat, milieu en duurzame ontwikkeling. Deze raden bestaan uit experts die hun nationale regeringen en parlementen adviseren over wetgeving en klimaatbeleid. De WKR heeft zich in september 2023 aangesloten bij dit netwerk.