WKR start met eerste advies voor Klimaatplan 2025-2035

De Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) gaat uitvoering geven aan de adviesaanvraag van de minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten. De raad streeft ernaar om vóór de gewenste datum van 1 februari 2024 met een advies te komen. In het advies zal de Klimaatraad een breed systeemperspectief op de opgave van klimaatneutraliteit hanteren. De samenhang met andere maatschappelijke opgaven, de positie van Nederland in de wereld en de respectievelijke rollen van technologie, economie en gedrag zullen in elk geval terugkomen in het advies.

Uitgangspunten voor het advies

De raad heeft in zijn reactie enkele uitgangspunten opgenomen die richting zullen geven aan de vorm en inhoud van dit Klimaatplanadvies: 

  • De wetenschap als startpunt
  • Werken vanuit waarden
  • Hanteren van een systeemperspectief
  • Handelen vanuit verantwoordelijkheid
  • Nederland in de wereld
  • Wisselwerking tussen mitigatie en adaptatie
  • Oog voor de gevolgen en kansen van klimaatbeleid
  • Zicht op uitvoerbaarheid

Relatie tot het werkprogramma van de raad

De raad zal in aanloop naar het advies voor het Klimaatplan al keuzes moeten maken ten aanzien van proces en werkwijze, terwijl de organisatie nog in opbouw is. Bijvoorbeeld over hoe de raad de (wetenschappelijke) kwaliteit waarborgt en omgaat met transparantie, de betrokkenheid van maatschappelijke partijen en samenwerking met externe deskundigen. Geleerde lessen en ervaringen zullen worden betrokken bij de verdere uitwerking van het werkprogramma voor 2024. 

Meer informatie

De brief van minister Jetten (Klimaat en energie) aan de Wetenschappelijke Klimaatraad met adviesaanvraag over klimaatneutraliteit van 17-3-2023