Start Wetenschappelijke Klimaatraad

De ministerraad heeft op voordracht van minister Jetten voor Klimaat en Energie ingestemd met de benoeming van 9 nieuwe leden van de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) per 15 april 2023. Na de eerdere benoeming van WKR-voorzitter Jan Willem Erisman per 1 maart 2023 en de secretaris-directeur Ruud van den Brink per 1 april 2023 is de raad hiermee compleet en van start gegaan.

Taak van de Klimaatraad

De Klimaatraad heeft als taak de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd te adviseren over klimaatbeleid. De adviezen van de WKR zijn wetenschappelijk onderbouwd en vooral gericht op de lange termijn. De WKR werkt onafhankelijk en interdisciplinair. Het eerste advies van de WKR, dat voor 1 februari 2024 wordt uitgebracht, gaat over dilemma’s en richtinggevende keuzes waar Nederland de komende jaren voor staat in de transitie naar klimaatneutraliteit. Dit advies dient als input voor het Klimaatplan dat de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de komende jaren beschrijft. Het kabinet presenteert het Klimaatplan in het najaar van 2024.

De Klimaatraad wordt ondersteund door een deskundig stafbureau dat onder leiding van Ruud van den Brink verder wordt opgebouwd.
 

Meer informatie