Veelgestelde vragen

U berekent zelf wanneer u eindheffing werkkosten moet afdragen. De Belastingdienst ontvangt deze informatie via uw loonaangifte. Uit uw administratie moet duidelijk blijken welke zaken u aan uw medewerkers vergoed en verstrekt en u moet deze kosten ook benoemen als respectievelijk gerichte vrijstelling, nihil-waardering, intermediaire kosten of kosten die ten laste van de vrije ruimte gaan. Het kan zijn dat u hiervoor in de administratie nieuwe kostenplaatsen moet inrichten en dat aanpassingen in het grootboek noodzakelijk zijn.
Wanneer u de loonaangifte instuurt, moet duidelijk zijn welk bedrag u in de vrije ruimte gaat onderbrengen. Daarvoor ben u ook afhankelijk van informatie die van de financiële afdeling moet komen. Het totaal van de bedragen uit beide administraties bepaalt wat er op de aangifte wordt vermeld. U bent dus niets verplicht, maar regelmatig overleg lijkt, afhankelijk van de bedrijfssituatie, noodzakelijk.
Overleg lijkt overbodig omdat uw werknemer hetzelfde netto salaris zal houden. Maar als u een netto vergoeding bruteert, stijgt ook het belastbaar loon van uw medewerker. Dit kan consequenties hebben voor zijn of haar huur- en zorgtoeslag. Probeer hiermee rekening te houden.
Als u een werknemer een aansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders verstrekt, is dat loon. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte. De waarde is het bedrag dat u per loontijdvak voor de werknemer stort bij de verzekeringsmaatschappij of het fonds. Als de verzekering wordt uitgekeerd, is de uitkering onbelast. Als uw werknemer zelf de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten, is de vergoeding van de premie loon van de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte. Als de verzekering wordt uitgekeerd, is de uitkering onbelast.
De werknemer heeft zelf een ongevallenverzekering afgesloten. De vergoeding van de premie is loon van de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte. Heeft de werkgever voor de werknemer een ongevallenverzekering afgesloten en betaalt de werkgever ook de premie dan is aanspraak voor de werknemer onbelast. Een eventuele uitkering is belast.
De wensbon kan alleen belastingvrij vergoed worden indien deze valt buiten de relatie werkgever-werknemer. Dan is er namelijk geen sprake van een verband met de dienstbetrekking.

Indien u aan alle drie de volgende voorwaarden voldoet, vormt een geschenk geen loon:

  • U geeft een persoonlijke attentie in situaties waarin ook anderen zo’n attentie zouden geven (bijvoorbeeld een fruitmand bij ziekte);
  • U geeft geen geld en geen waardebon;
  • De factuurwaarde (inclusief btw) van de attentie is maximaal € 25.

Omdat bij een wensbon niet cumulatief wordt voldaan aan deze drie vereisten, vormt de wensbon loon. Het zal dan ondergebracht moeten worden in de vrije ruimte.

Meer nieuws en achtergrond over de werkkostenregeling

  • Personeelfeest

Geen verruiming van vergoedingen voor een personeelfeest

|0 Comments

Ondanks aanwijzingen dat de vergoedingen voor een bedrijfsfeest op externe locatie zouden worden verruimd, blijkt dit niet het geval. Maaltijden en consumpties bij een bedrijfsfeest op externe locatie worden toch niet vrijgesteld.Het onderscheid tussen personeelsfeesten […]

  • Screen Shot 2015-02-10 at 10.29.03

Webinar van de Belastingdienst

|0 Comments

In dit uur durende webinar gaat de Belastingdienst in op toepassing van de werkkostenregeling. Er worden situaties besproken waarmee veel werkgevers te maken hebben, zoals de werkplek, bedrijfsfitness, maaltijden en vaste onkostenvergoeding. Daarnaast worden termen behandeld […]

  • Personeelsvereniging3

Personeelsvereniging en personeelsfonds onder de WKR

|0 Comments

Niet alleen werkgevers, maar ook werknemers maken zich druk over de vergoedingen en verstrekkingen die onder de huidige regeling belastingvrij konden plaatsvinden. Een goed voorbeeld hiervan zijn de regels omtrent de personeelsvereniging en het personeelsfonds. […]

  • thuiswerken

Thuiswerken binnen de werkkostenregeling

|0 Comments

Dankzij moderne technologieën is het tegenwoordig een stuk makkelijker om thuis te werken. Dit komt dan ook steeds vaker voor. Niet alleen is het een wens van veel werknemers, werkgevers stimuleren het ook steeds meer.

De […]