Niet alleen werkgevers, maar ook werknemers maken zich druk over de vergoedingen en verstrekkingen die onder de huidige regeling belastingvrij konden plaatsvinden. Een goed voorbeeld hiervan zijn de regels omtrent de personeelsvereniging en het personeelsfonds. De vraag komt vaak op hoe daar nu onder de werkkostenregeling mee omgegaan moet worden.

Personeelsvereniging
Contributies en persoonlijke bijdragen van werknemers die verband hielden met personeelsverenigingen, lief- en leedpotjes en dergelijke vormen konden vóór de toepassing van de WKR onder voorwaarden als vrije vergoedingen of verstrekkingen worden aangemerkt. Onder de WKR kunnen dergelijke zaken weliswaar worden vergoed of door de werkgever worden betaald, maar vallen dan wel in de vrije ruimte van 1,2%. De uitkeringen uit een personeelsvereniging zijn in principe onbelast. Dat is anders, indien die personeelsvereniging in feite ‘niet los kan worden gezien’ van de werkgever en de werkgever voor ‘de funding’ zorgt.

(Personeels)fonds
Wanneer een werkgever een fonds opricht waaruit uitkeringen worden gedaan aan werknemers, dan zijn onder de huidige regeling die uitkeringen onder voorwaarden niet belast. Dit blijft zo onder de WKR. De voorwaarden zijn:

  • de uitkeringen mogen geen betrekking hebben op ziekte, invaliditeit bevalling, adoptie en overlijden;
  • in de afgelopen vijf jaar heeft de werkgever niet meer in het fonds bijgedragen dan de werknemers;
  • de werknemers mogen geen aanspraak kunnen doen gelden op een uitkering. Er mag dus nergens vastliggen dat en onder welke voorwaarden de werknemers een uitkering uit het fonds kunnen ontvangen.

Het is niet noodzakelijk dat een dergelijk fonds, gelet op het doel van de fondsenvrijstelling, ten minste vijf jaar moet bestaan alvorens het onbelaste uitkeringen kan gaan doen. Voorts geldt dat de bijdragen van de werknemers niet per kalenderjaar hoeven te worden beoordeeld, maar voor de afgelopen vijf kalenderjaren tezamen. De fondsenvrijstelling wordt met name gebruikt voor fondsen sociale ondersteuning, voor studie- en vakantiefondsen die veelal aan grote ondernemingen zijn gelieerd.

Deel dit bericht. Kies je platform!