Geen verruiming van vergoedingen voor een personeelfeest

Ondanks aanwijzingen dat de vergoedingen voor een bedrijfsfeest op externe locatie zouden worden verruimd, blijkt dit niet het geval. Maaltijden en consumpties bij een bedrijfsfeest op externe locatie worden toch niet vrijgesteld.Het onderscheid tussen personeelsfeesten op externe locaties en eigen terrein blijft dus bestaan.

Om de kosten en fiscale gevolgen van een bedrijfsfeest in de kaart […]

25-03-2015|

Webinar van de Belastingdienst

In dit uur durende webinar gaat de Belastingdienst in op toepassing van de werkkostenregeling. Er worden situaties besproken waarmee veel werkgevers te maken hebben, zoals de werkplek, bedrijfsfitness, maaltijden en vaste onkostenvergoeding. Daarnaast worden termen behandeld zoals het noodzakelijkheidscriterium en de gebruikelijkheidstoets.

Heb je een uurtje de tijd en weet je nog niets van de werkkostenregeling? Dan […]

10-02-2015|

Personeelsvereniging en personeelsfonds onder de WKR

Niet alleen werkgevers, maar ook werknemers maken zich druk over de vergoedingen en verstrekkingen die onder de huidige regeling belastingvrij konden plaatsvinden. Een goed voorbeeld hiervan zijn de regels omtrent de personeelsvereniging en het personeelsfonds. De vraag komt vaak op hoe daar nu onder de werkkostenregeling mee omgegaan moet worden.

Personeelsvereniging
Contributies en persoonlijke bijdragen van werknemers […]

3-01-2015|

Thuiswerken binnen de werkkostenregeling

Dankzij moderne technologieën is het tegenwoordig een stuk makkelijker om thuis te werken. Dit komt dan ook steeds vaker voor. Niet alleen is het een wens van veel werknemers, werkgevers stimuleren het ook steeds meer.

De meningen zijn verdeeld of thuiswerken wordt gestimuleerd onder de werkkostenregeling. Er wordt in ieder geval wel rekening gehouden met werknemers […]

23-12-2014|

Kerstpakketten

In de aanloop naar kerst zullen veel werknemers een kerstpakket ontvangen van hun werkgever. Het kerstpakket is vaak onderwerp van gesprek in verband met de werkkostenregeling. Onder de huidige regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen kan de werkgever een eindheffing van 20% toepassen op een kerstpakket met een waarde tot € 70. Daardoor kon relatief […]

17-12-2014|